støddæmpere

Skift selv dine støddæmpere

Der kører faktisk mange biler rundt med dårlige støddæmpere, og man opnår både mere komfort og køreglæde, men også mere sikkerhed i bilen, når bilens støddæmpere virker efter hensigten. Mange er ikke klar over, hvordan man tester sine støddæmpere på bilen, og endnu færre er klar over, hvor let det er at klare et skift af disse støddæmpere. Her kommer der nyttige råd og en trin-for-trin vejledning i at skifte bilens støddæmpere.

Derfor er støddæmperne vigtige

Bilens støddæmpere har til opgave at reducere effekten af ujævnheder i vejen til passagerernes komfort, men samtidigt skal de også holde bilens hjul i konstant berøring med vejen. Hvis bilen har slidte eller helt defekte støddæmpere, så vil bilen gynge ved nedbremsninger, og vejgrebet vil blive forringet, og bilens sikkerhed vil nedsættes betydeligt. Man starter simpelthen med at teste støddæmperne i bilen, hvilket kan gøres på flere måder. Man bør være opmærksom på dårlige støddæmpere, hvis de lækker olie, dækkene slides forskelligt, eller hvis man har kørt 100.000 km siden sidste skift af støddæmpere. Man kan altid lave en nem test, hvor man trykker ned på et af bilens hjørner – bilen må kun gynge en enkelt gang op og ned. Hvis bilen er for let at trykke ned, eller hvis den gynger gentagne gange, så er dine støddæmpere klar til udskiftning, og de bør altid skiftes samtidigt.

Sådan skifter man sine støddæmpere i bilen

Man skal kun bruge dette:

  • Donkraft
  • Bukke
  • 3 fjedertvinger
  • En fast- eller topnøgle
  • Nye støddæmpere

Man starter med at løfte bilen op på nogle bukke, og underlaget bør være fast og hårdt, så bilen ikke skrider. Træk bilens håndbremse for at sikre bilen står fast. Man skal være forsigtig, når man afmonterer de gamle fjedre ved støddæmperne, da der er store kræfter involveret. Ældre biler er ofte nemmere at afmontere de gamle støddæmpere, da man ofte kan nøjes med at løsne støddæmperen på den øverste og nederste triangel og derefter blot trække den ud. På nyere biler skal man starte med at afmontere fjederbenets øverste del. Derefter skal man fjerne alle nødvendige bremsedele såsom bremseslanger og -rør samt disses beslag og låseclips. Muligvis skal man også afmontere hele bremseåget. De fleste støddæmpere består af de populære MacPherson-fjederben, og de er som regel skruet fast på selve bærearmen med en bolt og møtrik. Disse skal løsnes, hvorefter man nemt kan tage fjederbenet ud. Nu skal man så løsne møtrikken på beslaget ved skærmen eller motorrummet, og nu bør man kunne trække hele fjederbenet fri. Nu er der så tid til at fjederen skal sikres med fjedertvingerne. Dette er meget vigtigt, fordi fjederen ikke må kunne udvide sig voldsomt, når du løsner selve støddæmperen. Brug alle 3 fjedertvinger for at være helt sikker. De skal sættes på den øverste og den nederste fjederring, og de skal strammes en del til men uden at spænde fjederen. Når de sidder korrekt, kan man så stramme tvingerne med en fastnøgle. Nu kan man så afmontere den gamle støddæmper, og det sker ved at løsne fjederbenets øverste fæste, og derefter skal man fjerne den øverste fjederskål samt de tilhørende gummibeskyttelsesmanchetter. Nu bør man kunne trække den gamle støddæmper ud og erstatte den med den nye, der blot skal monteres på samme måde men modsat rækkefølge. Husk altid at spænde dem godt fast, før du løsner fjedertvingerne igen.