Sådan vælges den rette firmabil

En firmabil kan være mange ting, og den kan anskaffes på mange kreative måder, så her kommer lidt hjælp, som kan give dig mere overblik over mulighederne i den forvirrende jungle af muligheder, når man skal købe firmabil. Det er de indviklede skatteregler, der kan give mange fordele og ulemper for både firmaer og private, især kan man risikere at snyde sig selv, såfremt man ikke forinden sætter sig grundigt ind i reglerne. Men det er ikke så svært endda, man bør blot kende sit transportbehov, før man vælger en model til anskaffelse af sin firmabil. Man bør også kende sin og firmaets økonomiske situation og budget, så man kan vælge mellem køb eller leasing af bilen.

Køb eller leasing

Først eller fremmest bør man analysere behovet for firmabil, og hvordan behovet vil se ud i fremtiden, idet man især bør lease en firmabil, hvis man er usikker på fremtidens kørselsbehov, mens man bør købe en firmabil, såfremt man er sikker på, bilen kan klare kørselsbehovet mindst 3-4 år ud i fremtiden. Hvis man er en smule usikker på fremtidens kørselsbehov, så er der ingen tvivl om, man absolut bør vælge leasing, idet denne model giver væsentligt flere fordele for virksomheden end køb af bil. Der kan jo nemt ske indskrænkninger eller forøgelser i kundeordrerne eller varesortimentet eller i distributionsmetoden, så det kan ofte være svært at kende fremtidens behov, så derfor vælger de fleste virksomheder leasing, selvom det økonomisk set er billigere at købe en firmabil, hvis man vil beholde den i en længere årrække. Men leasing giver naturligvis en masse fordele, idet man:

  • Man råder altid over en nyere smart bil
  • Bilen kan altid udskiftes til en passende model og størrelse
  • Man undgår risiko for værditab ved salg af bilen
  • Ingen uventede udgifter til reparationer og vedligeholdelse
  • Kræver ingen kapitalbinding dvs. ingen mistet likviditet
  • Man kender sit bilbudget i detaljer, hvilket er nemt regnskabsmæssigt
  • Alle udgifterne er fradragsberettigede 100 %

Alle disse fordele gør, at erhvervslivet ikke altid ser på prisen på bundlinjen, idet man er tilfreds med en fast udgiftspost til kørselsbehov, hvilket leasing nemt kan tilbyde. For erhvervslivet betyder det meget i renomme og anseelse, at firmaet altid er godt repræsenteret, så man kan komme rundt med en vis stil og forsinkelser og startproblemer, idet man kan risikere at miste ordrer og kunder. Den månedlige ydelse er heller ikke meget dyrere for firmaet, hvis man sammenligner en lille Opel Corsa med en stor luksuriøs Audi A6, idet leasing prisen måske er hhv. 2.000 og 4.000 kr. om måneden, selvom Audien måske koster mere end tre gange så meget som Opel Corsa bilen. Det skyldes de attraktive leasingregler, som virksomhederne kan drage gavn af.

Leasing modeller

Det er faktisk muligt for en ansat at køre i firmabilen privat, såfremt firmaet indvilger i dette, men skattevæsnet vil naturligvis kræve en betaling for denne mulighed. Men begge parter kan opnå fordele ved at anvende flex leasing, hvor man laver et kørselsregnskab, således man hver måned kan se, hvor stor en procentdel, medarbejderen har anvendt bilen til privatkørsel. Hvis medarbejderen bruger bilen i under 30-40 % af tiden, så kan det ofte være en fordel for medarbejderen, hvorimod det altid er en fordel for firmaet. Medarbejderen kan alternativt stille sin private bil til rådighed for firmaet, hvorefter man kan få udbetalt kørselsgodtgørelse efter gældende takster. Desuden kan man vælge en smart teknik sammen med leasingfirmaet, hvor man afdrager afgiften til staten forholdsmæssigt, således man slipper billigere hvert år i leasingydelse, og denne regel opstod, fordi der skulle være ens regler for europæiske firmaer i leasingbranchen.